Iulia Florentina e i martiri catanesi. Catania, 8 febbraio 2020