ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Convegno Internazionale, Lemnos 11-15 settembre 2019